Op weg naar een voller leven

 

 

Tarot is een bijzondere manier om contact te maken met de geheimen en de rijkdom van het onderbewuste en dringt meteen door tot het niveau van de meest wezenlijke behoeften. Vaak zijn dit behoeften waar je je niet bewust van bent, maar die zich kenbaar maken door gevoelens van ongenoegen, onrust of onzekerheid. Ik werk al meer dan tien jaar met tarot en interpreteer de symboliek van de kaarten ~ en de energie van persoon tegenover mij ~ met een sterk invoelend vermogen.

​​

Tarot ontsluiert in welke richting jouw leven zich ontwikkelt en welke stappen je nu kunt zetten om een zinvoller bestaan te leiden. Een reading wordt gekenmerkt door momenten van herkenning en verrassende inzichten. Tijdens een consult ga ik heel direct af op wat ik in de kaarten waarneem en de ingevingen die ik mag ontvangen. Samen onderzoeken we wat zich op dat moment aandient, om daarmee aan de slag te gaan. Vaak blijkt dat oude opvattingen niet meer gelden en dat er sprake is van nieuwe waarheden die beter bij je passen. Zo komt bewustwording op gang van wat je ten diepste wilt en gaat geblokkeerde energie weer stromen. Daardoor kunnen kracht, creativiteit en inspiratie opnieuw de boventoon gaan voeren en kun je een ander, meer vervullend pad inslaan.

 

Tarot is dus een tool om verbinding te maken met je onderbewuste en helpt je om het leven op een nieuwe manier te ervaren! Waarbij het vooral gaat over je eigen betekenissen zien en ervaren, en durven varen op wat je vanuit de diepte wordt aangereikt.

Liane Pagie